Relacje i związki

Aspekt matki w relacjach

Spread the love
Dzień Matki

Bardzo ważny dzień wśród 365 dni w roku. W tym dniu odwiedzamy swoje mamy, kupujemy kwiaty i staramy się uświetnić dzień, by nasza rodzicielka czuła się wyjątkowo. Szkoda, że to tylko jeden dzień w roku, który przecież zobowiązuje i wymaga, no bo jak to nie złożyć życzeń, nie kupić kwiatów i nie pamiętać o matce. Ile słów, tortów, kwiatów wręczanych było z przymusu i obowiązku uczczenia Dnia Matki. Skłóceni, pozostawione same, bez zrozumienia, bez wdzięczności i opieki…

A przecież dzięki matce mamy życie… dzięki bólowi i poświeceniu, dzięki nocom nieprzespanym, obronie przed innymi i słowom, które wówczas wydawały się niesprawiedliwe i ograniczające. Dlatego dziś…

Dziękuję… za Twoje NIE, kiedy broniłaś przed ogniem
Za BYĆ MOŻE, pozbawione złudnej nadziei
ZA Twoje WRACAJ o konkretnej porze
Za każde JEŚLI w obliczu porażki
Za stanowcze BROŃ BOŻE, bym zrozumiała,

Że Matczyna MIŁOŚĆ to nie tylko głaski

Aspekt matki i świadomość macierzyństwa

Miłość macierzyńska jest najbardziej dojrzałą miłością i przejawia się w każdej relacji, począwszy od dzieci, aż po partnera.

Dojrzała miłość matczyna to czuwanie nad realizacją potrzeb, czuły dotyk, łagodność, opieka i wspieranie w trudnościach. Najważniejszym wyrazem jednak dojrzałej miłości jest dbałość o zapewnienie podopiecznym takich warunków w rozwoju, by w przyszłości stali się samodzielni i odpowiedzialni.

Dlatego konieczne są zasady, wyznaczone granice i szczerość wobec dziecka. Aspekt matki to nie tylko wrażliwość, czułość i delikatność, lecz stanowczość i konsekwencja. Te cechy często przypisuje się ojcom. Pamiętajmy jednak, że dziś wiele kobiet wychowuje dziecko bez autorytetu męskiego. Tak więc w pewnym sensie zmuszone są pełnić częściowo również rolę ojca i korzystać z męskich predyspozycji.

Przejaw „matki” w relacji partnerskiej

Ile razy słyszałam: „matkujesz” swojemu facetowi. Zarzut, dał sporo do myślenia. Czy matkowaniem można uznać troskę w formie przygotowanego posiłku, czystego mieszakania? Wskazanie i podpowiedź rozwiązania problemu lub sugestię odnośnie wyboru w podjęciu decyzji? Czy matkowaniem jest związek z mężczyzną o wiele lat młodszym?

Dojrzały aspekt miłości matczynej to wzajemna odpowiedzialność za siebie. Wsparcie we wzajemnym rozowoju i wzrastaniu, czułości i opieki nad dojrzewaniem i wzrostem świadomości. Istniej jednak ryzyko, matkowania. Dzieje się to wówczas, gdy niedojrzałość partnera przenoszona jest na partnerkę, której poczucie odpowiedzialności jest tak duże, że podaje gotowe rozwiązania, ograniczając tym samym ponoszenie przez niego konsekwencji.

To temat szeroki, który nie wyczerpuje zagadnienia. Dlatego wkrótce ciąg dalszy. 🙂

Photo: Spark Post

To mój punkt widzenia i moje doświadczenia. Pamiętaj! Nie musisz się ze mną zgadzać :) Zapraszam zatem do dyskusji.

%d bloggers like this: