symbolika

Jesteśmy od początku istnienia jednością ze Wszechświatem. Wszystko, co wydarza się nam i dla nas, nie jest niczym odrębnym od naszego istnienia. Mówią do nas ludzie, informują nas zwierzęta, i mówi do nas przestrzeń, w której żyjemy. Każda rzecz służy naszemu rozwojowi. Przestrzeń i świat komunikuje się z nami językiem symboli i znaków. To język naszej Duszy i Wyższej Jaźni, która, gdy tylko jesteśmy otwarci na słuchanie jej, informuje nas i nieustannie ostrzega oraz podsuwa rozwiązania. Szczegółowo tematykę tę omawia Emilka - autorka strony www.kierunekzycie.com, do której zapraszam.

  • sny,  symbolika

    Podróż do podświadomości

    Poznanie swej podświadomości, jej zapisu, języka pomaga w naszej przemianie, w rozpoznaniu starych programów. Nasza podświadomość tworzy choroby, cierpienie po to, aby człowiek mógł zmienić i wyprostować swoje postrzeganie świata i swoje zachowania, postawy. Sny są dostępem do niej. Kontakt z nią w czasie snu umożliwia przyjrzenie się i dotarcie do swego bólu. Część osób jednak, pomimo chęci nie zapamiętuje snów. Poniższy tekst, regularnie czytany, działa jak klucz lub kod do otwarcia dostępu do podświadomych zapisów. Tekst należy czytać powoli 10 razy – 3 razy dziennie, tak długo, dopóki nie zaczną się pojawiać sny. „Byłem małą posiadłością, spustoszoną przez burzę. Piękna pogoda powróciła, Las i rzeka uspokoiły się, Dom wibruje…

  • symbolika

    Symbolika

    Człowiek, jako istota cielesno-duchowa nieustannie ulega przemianom. Słowa, które opisują te zachodzące zmiany to: dojrzewanie i ewolucja. Żadna zmiana, wewnętrzna, zewnętrzna nie dokona się bez gotowości i odpowiednich okoliczności sprzyjających. Rozwój nie nastąpi, dopóki człowiek nie zda sobie sprawy z tego, że owa dojrzałość musi dokonać się na każdej ze sfer: fizycznej, mentalnej, duchowej. Jeżeli chcemy dokonać zmiany, zabieramy się do działania. Planujemy, obmyślamy strategie, wreszcie wdrażamy je w życie, działamy. I już! Czyżby? Ile z naszych planów i działań, marzeń zrealizowało się? Wszystkie? Nie zawsze. Dlatego, że istnieją wewnętrzne programy, które często uniemożliwiają zewnętrzne działania i je sabotują. Jeżeli nasze dążenia są spójne z zapisami w podświadomości, wówczas mamy…