Rysopis naturalnych skłonności

Genetyczna budowa DNA wskazuje większość naszych naturalnych, instynktownych skłonności, które z wiekiem późniejszym pod wpływem przekonań rodziców, czyli wychowania lub środowiska szkolnego są blokowane i modyfikowane.