Mężczyzna wojownik

Świadomy mężczyzna w relacji partnerskiej

Cechy świadomego mężczyzny

Pewien czas temu ktoś zadał mi pytanie o moje zdanie na temat rozwoju świadomości u mężczyzn.

Oto mój punkt widzenia.

Mężczyzna świadomy, to mężczyzna, który dojrzał do odpowiedzialności: za swe czyny, działanie i za osoby, z którymi pozostaje w relacji, za swoją partnerkę, dzieci… Prowadzi swe dzieci ku usamodzielnieniu, a partnerka przy nim rozkwita jako pełnowartościowa kobieta.

Rozwijający się duchowo mężczyzna, to taki który wykorzystuje swe możliwości i dary Duszy do świadomej opieki nad kobietą. To taki, który boskie cechy Duszy takie jak: wrażliwość, czułość nie utożsamia z byciem miękkim i „babskim”. To taki, który te cechy wykorzysta po to, by stać się dla swej kobiety podporą, by angażować się w działania na ziemi, które tych cech wymagają.

Mężczyzna jako „bóg”

Czasem słyszymy słowa mężczyzny: „jesteś moją boginią”. Czy kobieta nie może powiedzieć o swoim mężczyźnie: „jesteś moim bogiem”?  Ucieleśnionym i z troską uznającym swoją kobietę za wyjątkową… bo jest jego. Mężczyzna męski to mężczyzna, który nie lęka się siły i mocy swej kobiety, ale ją uznaje, chełpiąc się, że jest jego partnerką. Kobieta zaś „wyniesiona” przez swego mężczyznę  nie będzie szukać innego, gdy pojawią się problemy, nie odejdzie, ale będzie dążyła do uleczenia związku. Mężczyzna świadomy poznaje kobietę i ją odkrywa, troszczy się o potrzeby duchowe, fizyczne, zapewniając swej partnerce poczucie bezpieczeństwa. Nie boi się jej rozwoju, wiedzy i nie widzi w tym zagrożenia.

Mężczyzna, który niszczy małżonkę, robi to z lęku i nie ma w nim miłości. W tym, który odchodzi również może być lęk, ale uznając wartość swej kobiety nie chcąc niszczyć jej,  zwiąże się z kobietą świadomą w równym stopniu jemu.

Mężczyzna odważny zostaje i podejmuje trud wzajemnego rozwoju. Nie wybierze łatwego wyjścia poprzez ucieczkę.

Kiedyś mówiono: „Kobieta chce słyszeć, że jest piękna, mężczyzna że jest mądry.”

Dziś, kiedy piękność jest „łatwodostępna”, kobiety pragną uznania ich mądrości, zaś mężczyźni, uznania ich męskości. Dlatego tak wielu „tresuje” swe ciała, katując się na siłowniach i nie mają pojęcia, że mężczyzna jest męski w oczach kobiety, kiedy potrafi o nią zadbać, w niczym nie pomniejszając jej wartości.

To mój punkt widzenia i moje doświadczenia. Pamiętaj! Nie musisz się ze mną zgadzać :) Zapraszam zatem do dyskusji.

%d bloggers like this: