Uzależnienia

Ryzyko i niebezpieczeństwo w hazardzie – odkryj potencjały

„Jeżeli będziesz zmierzał jedynie do uzyskania poczucia bezpieczeństwa, twoje życie będzie przypominać stojącą wodę. Energia przestanie się poruszać. Nie będziesz wiedział, w jaki sposób zmierzać ku obszarom nieznanym. Będziesz się tego obawiał. Po co podejmować ryzyko? To, co znane, jest bezpieczniejsze”. 

 -Osho 

Czy faktycznie tak czujesz? Czy rzeczywiście tak chcesz żyć?

Jeśli masz naturę i duszę „hazardzisty”, to taka perspektywa życia cię nie zadowoli.

Pokora wobec porażki

W każdej dysfunkcji, zaburzeniu, tym, co utrudnia wybory i życie, istnieje źródło mocy – ogromny potencjał do umiejętnego wykorzystania. W hazardzie, jako ryzyku leży niebezpieczeństwo utraty – pozycji, pieniędzy, majątku, rodziny. Poczucie utraty jest wezwaniem do pokory wobec Stwórcy. Niejednokrotnie zdarza się, że człowiek, który odnosi sukcesy, przypisuje zwycięstwo sobie, zapominając o tym, dzięki któremu otrzymał talent, gdyż „hazardziści” to ludzie przeważnie inteligentni o nieprzeciętnej logice i ilorazie inteligencji. Niestety bardzo łatwo ulegają iluzji „panowania”. Zatem porażki „zrzucają” z piedestału pychy w stan pokory, która jest uznaniem Najwyższego.

Podejmowanie ryzyka

Warto uświadomić sobie, że niebezpieczeństwo i ryzyko, które poprzez hazard odbiera radość życia, są ogromnym potencjałem, któremu należy nadać kierunek.żyj niebezpiecznie i ryzykuj w obszarach życia, które są wartościowe. Zawsze bądź gotów. Nie pomijaj okazji do wchodzenia w nowe doświadczenia.

Ryzyko bowiem stanowi jedyną gwarancję prawdziwego życia, wówczas, nigdy nie przegrasz.

 

To mój punkt widzenia i moje doświadczenia. Pamiętaj! Nie musisz się ze mną zgadzać :) Zapraszam zatem do dyskusji.

%d bloggers like this: