Strona glówna

Kobieta – matka w związku

Aspekt matki i świadomość macierzyństwa

Miłość macierzyńska jest najbardziej dojrzałą miłością i przejawia się w każdej relacji, począwszy od dzieci, aż po partnera.

Dojrzała miłość matczyna to czuwanie nad realizacją potrzeb, czuły dotyk, łagodność, opieka i wspieranie w trudnościach. Najważniejszym wyrazem jednak dojrzałej miłości jest dbałość o zapewnienie podopiecznym takich warunków w rozwoju, by w przyszłości stali się samodzielni i odpowiedzialni.

Dlatego konieczne są zasady, wyznaczone granice i szczerość wobec dziecka. Aspekt matki to nie tylko wrażliwość, czułość i delikatność, lecz stanowczość i konsekwencja. Te cechy często przypisuje się ojcom. Pamiętajmy jednak, że dziś wiele kobiet wychowuje dziecko bez autorytetu męskiego. Tak więc w pewnym sensie zmuszone są pełnić częściowo również rolę ojca i korzystać z męskich predyspozycji.

Przejaw „matki” w relacji partnerskiej

Ile razy słyszałam: „matkujesz” swojemu facetowi. Zarzut, dał sporo do myślenia. Czy matkowaniem można uznać troskę w formie przygotowanego posiłku, czystego mieszkania? Wskazanie i podpowiedź rozwiązania problemu lub sugestię odnośnie wyboru w podjęciu decyzji? Czy matkowaniem jest związek z mężczyzną o wiele lat młodszym?

Dojrzały aspekt miłości matczynej to wzajemna odpowiedzialność za siebie. Wsparcie we wzajemnym rozwoju i wzrastaniu, czułości i opieki nad dojrzewaniem i wzrostem świadomości. Istniej jednak ryzyko, matkowania. Dzieje się to wówczas, gdy niedojrzałość partnera przenoszona jest na partnerkę, której poczucie odpowiedzialności jest tak duże, że podaje gotowe rozwiązania, ograniczając tym samym ponoszenie przez niego konsekwencji.

To temat szeroki, który nie wyczerpuje zagadnienia. Dlatego wkrótce ciąg dalszy. 🙂

To mój punkt widzenia i moje doświadczenia. Pamiętaj! Nie musisz się ze mną zgadzać :) Zapraszam zatem do dyskusji.

%d bloggers like this: