Strona glówna

Komunikacja w relacji dojrzałej – komponenty

W dojrzałej relacji, partnerzy komunikują się wzajemnie o swoich potrzebach. Dialog na poziomie dorosłego z dorosłym zakłada: informowanie, i słuchanie.

Jeśli uważnie słuchamy komunikatu partnera, staramy się również odpowiedzieć i to nie zawsze werbalnie, ale również w formie oczekiwanego zachowania. Jeśli nie ma adekwatnej do potrzeby partnera/partnerki odpowiedzi, czekamy i dajemy czas.

Ale jeśli się nie doczekamy, nie dziwmy się, że pojawiają się konsekwencje, które w dalszej perspektywie domagają się zadośćuczynienia, czyli wyrównania, zysków i strat lub radykalnych interakcji.

A ściślej mówiąc:

Jednym słowem kochani:
Jeśli jedno z partnerów nie wkłada pewnego wysiłku w komunikację, i udaje „ślepego, głuchego” na prośby, błagania, drugiej strony, to nie dziwmy się, że nadchodzi koniec.

Grafika: Emilia Jasnowska

To mój punkt widzenia i moje doświadczenia. Pamiętaj! Nie musisz się ze mną zgadzać :) Zapraszam zatem do dyskusji.

%d bloggers like this: