symbolika

Symbolika

Człowiek, jako istota cielesno-duchowa nieustannie ulega przemianom. Słowa, które opisują te zachodzące zmiany to: dojrzewanie i ewolucja. Żadna zmiana, wewnętrzna, zewnętrzna nie dokona się bez gotowości i odpowiednich okoliczności sprzyjających. Rozwój nie nastąpi, dopóki człowiek nie zda sobie sprawy z tego, że owa dojrzałość musi dokonać się na każdej ze sfer: fizycznej, mentalnej, duchowej.

Jeżeli chcemy dokonać zmiany, zabieramy się do działania. Planujemy, obmyślamy strategie, wreszcie wdrażamy je w życie, działamy. I już! Czyżby? Ile z naszych planów i działań, marzeń zrealizowało się? Wszystkie? Nie zawsze. Dlatego, że istnieją wewnętrzne programy, które często uniemożliwiają zewnętrzne działania i je sabotują. Jeżeli nasze dążenia są spójne z zapisami w podświadomości, wówczas mamy wrażenie, że wszystko dzieje się niemalże samo, że cele realizują się bez większego wkładu naszej energii.

Aby zmiany mogły się dokonać, rozwiązanie zawsze musi być wielopłaszczyznowe. 

Programy, według których w życiu działamy zapisane zostały w podświadomości. Jeżeli wyrazimy wewnętrzną chęć i gotowość do rozwoju, wszechświat będzie nam sprzyjał. Poprzez odpowiednie do pracy nad sobą osoby, będzie aranżował sytuacje i doświadczenia, a Wyższa Jaźń będzie do nas mówiła. To od nas zależy, czy je dostrzeżemy i zwrócimy uwagę na nie, czy potraktujemy jako zwykły przypadek.

Symbolika, to nadarzające się okazje, powtarzalność pewnych wydarzeń, synchronie i sny.

Tam, gdzie nie mamy możliwości wejrzenia w naszą strukturę wewnętrzną i podświadomą, przychodzą nam z pomocą sny. 

Czym są?
  • językiem Wyższej Jaźni i naszej Duszy;

  • wspomnieniami z przeszłości;

Wyczerpująco na ten temat pisze Emilka na stronie „Kierunek Życie”. 

Jeżeli zatem zamierzasz pracować nad sobą, dojrzewać do życia w pełni, w zgodzie z sobą i odrodzić się na nowo, stań się obserwatorem SIEBIE.

Powinniśmy też wiedzieć że zagłębiając się w analizę własnego świata snów rozszerzamy swoją świadomość i zbliżamy się do zrozumienia….. siebie….  a co za tym idzie do uporządkowania swojej natury tak by nasz umysł i nasze zmysły stały się…. otwarte…. na doznania płynące z wewnątrz własnej istoty…..

Zapraszam Cię zatem do wyruszenia w najbardziej interesującą podróż po mapie swych snów i swego życia. <3 🙂

To mój punkt widzenia i moje doświadczenia. Pamiętaj! Nie musisz się ze mną zgadzać :) Zapraszam zatem do dyskusji.

%d bloggers like this: