fbpx
Uzależnienie od internetu

Uzależnienie od internetu

Uzależnienie od internetu przysparza wiele cierpienia, zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Jest ucieczką od życia, szukaniem wrażeń i zamykaniem się w nierealnej rzeczywistości. 

Pozytywy 

Rozwój technologii w czasach, w których żyjemy, zdecydowanie ułatwia dostęp do wielu informacji. Szybkość i dostępność do wiedzy, podpowiedzi na zadawane pytania są atutami cyfrowego postępu. To doskonałe narzędzia używane w zakładach pracy, szkołach, placówkach. Korzystanie jednak z urządzeń typu telefony, laptopy, smartfony jest dla społeczeństwa zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem.

Tempo rozwoju cywilizacji, wymaga od nas większej odpowiedzialności, adekwatnej do wynikających z rozwoju zagrożeń, szczególnie wśród nieświadomych dzieci i młodzieży. Korzystanie z dobrodziejstw technologii w sposób nieświadomy, bez ostrożności i zachowania umiaru, naraża nie tylko dorosłych, ale w szczególny sposób młode pokolenie i dzieci na niebezpieczeństwa i porażki. Dotyczy to między innymi sfery relacyjnej w społeczeństwie oraz sfery kreatywnej.

Zagrożenia 

Płaszczyzny narażone szczególnie na zaniedbanie w obliczu rozwoju „świata cyfrowego i internetowego” to:

  • komunikacja interpersonalna
  • zaniedbanie więzi i poczucia bliskości
  • izolacja
  • rozleniwienie w sferze umysłowej oraz
  • ucieczka od podejmowania refleksji nad istotą ludzkości.

Wśród niepokojących symptomów nadmiernego przebywania w świecie internetu dostrzegamy zanik poczucia tożsamości i wrażenie zniewolenia, które objawia się poprzez niechęć do działania i nawiązywania bliższych relacji i wzrastające poczucie rywalizacji.

Długotrwałe, pozbawione kontroli przebywanie w świecie nierzeczywistym-komputerowym pozbawia nas refleksji nad swoim życiem, a kierowanie się wartościami ludzkimi sprowadza się dziś do odwagi.

Poza tradycyjnymi nałogami, wśród których należy wymienić uzależnienia od stosowanych substancji i używek, wzrasta ryzyko uzależnień od korzystania z internetu. Słyszę coraz częściej o przypadkach stosowania terapii odwykowej od internetu. Zjawisko to jest niestety coraz częściej stosowane i niepokojące. Czasem nie opuszcza mnie wrażenie, że stajemy się coraz bardziej społeczeństwem, które podejmuje wybory i działania w sposób mechaniczny, automatyczny, jak w wirtualnym świecie, w którym używanie emocji i refleksji nie jest konieczne.

„Bajkowe relacje” – program 

jest odpowiedzią na powyższą sytuację. Podejmuje próbę przywrócenia umiejętnego nawiązywana relacji i komunikacji interpersonalnej. Pokazuje sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach i pozwala dostrzec potencjały, które realnie i świadomie rozwijane u boku nauczycieli i rodziców wyznaczają dziecku kierunek. Tematyka i dostosowane do programu treści wspomagają dziecko w funkcjonowaniu w sferze emocjonalnej i poznawczej.

 

To mój punkt widzenia i moje doświadczenia. Pamiętaj! Nie musisz się ze mną zgadzać :) Zapraszam zatem do dyskusji.

%d bloggers like this: